ตัวอย่างการฝึกฝนเป็นเจ้าของร้าน

 

 

ตัวอย่างการฝึกเป็นดีไซเนอร์

 

 

ตัวอย่างการฝึกเป็นดารา นาง + นายแบบ

 

 

ตัวอย่างมินิเกม ร้านอาหาร

 

ภาพบรรยากาศงานเทสเกม

 

 

 

ตัวอย่างมินิเกม แมว