ทีมงาน R2Beat ขอขอบพระคุณผู้เล่นทุกท่านที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเกม R2Beat เกมออนไลน์ซิ่ง ฟีลลิ่งใหม่ในช่วง CBT ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2555 และตัวเกมได้รับการตอบรับ
จากขาซิ่งที่เข้ามาโลดแล่นบนเกาะไวมาร์เป็นอย่างดี ซึ่งตลอดระยะเวลาช่วง CBT เกม R2Beat ได้สร้าง
ความสนุกสนานให้กับผู้เล่นมากมาย

แต่เนื่องด้วยเหตุผลทางธุรกิจบางประการ ทาง Playpark ผู้ให้บริการ, CJ E&M Corporation ผู้ให้
ลิขสิทธิ์ และ Seed9 ผู้พัฒนาเกม R2Beat จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะไม่เปิดให้บริการเกมนี้ในประเทศไทย
จึงขอแจ้งให้ทราบและกราบขออภัยผู้เล่นทุกท่านมา ณ ที่นี้

สุดท้ายนี้ทางทีมงาน R2Beat ขอขอบพระคุณผู้เล่นทุกท่านที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่มีค่า และร่วม
สร้างความทรงจำที่ดีกับพวกเรา เราจะเก็บความสนุกสนานที่ได้เกิดขึ้นกับ R2Beatไว้เป็นความ
ทรงจำที่มีค่าตลอดไป

ขอขอบพระคุณค่ะ
ทีมงาน R2Beat

ที่มา - http://r2beat.playpark.com/cms/ViewContent.aspx?id=29728