โหมดเดี่ยว

Team Death

 

Mission Bomb Mode

 

]

ระเบิดเิ่พิ่มเลือด

 

Chat Mode