สถานะตำแหน่งต่างๆ

บริษัท Funbox ซื้อพื้นที่หน้า Index เป็นเวลา 1 ปี

สำหรับตำแหน่งอื่นๆ ยังว่างอยู่ครับ

(อัพเดตวันที่ 23 มีนาคม 2555)