กำหนดการอัพเดตเกมประจำเดือน สิงหาคม

* กำหนดการอัพเดตนี้ ทางเราจะรวบรวมมาจากข่าวที่ทางบริษัทค่ายเกมส่งมาให้เราเท่านั้นนะครับ

(ใช้เวลาโหลดไม่นานครับ)